OUR TEAM

We have put together the complete list of Presidents and their Secretaries with their tenure for your ready reference.

Dr. B. S Shetty

President

Mr. Shammi Gumbhir

Hon. Secretary

Mr. Rajesh Seth

Treasurer

Mr. Biren Patel

Editor

Mr. Rajinder Mathur

EII Chairman

Central Executive Committee

North Zone

 1. Anil Seth
 2. Arun Kapoor
 3. Ashok Kumar Goel
 4. Kanwaljit Singh
 5. Rahul Khanna
 6. Rajender Gupta
 7. Rajinder Jain
 8. Sanjay Goyal
 9. Vishal Anand

East Zone

 1. Bipul Talukdar
 2. Sunirmal Nandi

West Zone

 1. Dr.Bhavesh Modi
 2. Dr.Deepesh Bagadiya
 3. Hemant Palande
 4. Jignesh Sheth
 5. Jitin Doshi
 6. Rajnish Verma
 7. Sanjay Patel
 8. Sanjiv Puri
 9. Commander SK Nangia

South Zone

 1. P.J.David
 2. G. S. Ravi
 3. Sanjay Malhotra
 4. P. Siva Shanmugam
 5. Udayraj Shetty
 6. K.G. Unni Krishnan
 7. P. Venkatesh Raju

Year 1989-1990 (ADHOC)

President: Mr. R. D. Mathur


Secretary: Mr. Viraf Doctor


Treasurer: Mr. S. D. Agarwal

Year 1990-1991

President: Dr. B. S. Shetty 


Secretary: Mr. Nitin Patel


Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1997-2000

President: Mr. Vadhera D.


Secretary: Mr. Raju Mathur


Treasurer: Mr. Vinod Baval

Year 2003-2006

President: Dr. B. S. Shetty


Secretary: Mr. Praveen Malhotra


Treasurer: Mr. Prakash Bagadiya

Year 2009-2012

President: Mr. Rajinder Mathur


Secretary: Mr. Shammi Gumbhir


Treasurer: Mr. Dinesh Bagadiya

Year 2015-2018

President: Dr. B. S Shetty


Secretary: Mr. Shammi Gumbhir


Treasurer: Mr. Rajesh Seth


Editor: Mr. Karan Bir Suri


Joint Secretary: Mr. Amitabh Sachdeva

Year 1990-1991

President: Mr. Vadhera D.


Secretary: Mr. Viraf Doctor


Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1994-1997

President: Dr. B. S. Shetty


Secretary: Mr. Raju Mathur


Treasurer: Mr. Rajiv Seth

Year 2000-2003

President: Mr. Nitin Patel


Secretary: Mr. Vinod Baval


Treasurer: Mr. Naresh Kumar Puri

Year 2006-2009

President: Mr. Vinod Baval


Secretary: Mr. Firoz Merchant


Treasurer: Mr. Praveen Malhotra

Year 2012-2015

President: Mr. Rajiv Seth


Secretary: Mr. Praveen Malhotra


Treasurer: Mr. Ashwani Kapoor


Editor: Mr. Karan Bir Suri


Joint Secretary: Mr. Rajnish Sharma

Year 2018-2021

President: Dr. B. S. Shetty


Secretary: Mr. Shammi Gumbhir


Treasurer: Mr. Rajesh Seth


Editor: Mr. Biren Patel


EII Chairman: Mr. Rajinder Mathur

TOP