Our Team

We have put together the complete list of Presidents and their Secretaries with their tenure for your ready reference.

Dr. B. S Shetty

President

Mr. Shammi Gumbhir

Hon. Secretary

Mr. Rajesh Seth

Treasurer

Mr. Biren Patel

Editor

Mr. Rajinder Mathur

EII Chairman

Central Executive Committee

North Zone

 • Anil Seth
 • Arun Kapoor
 • Ashok Kumar Goel
 • Kanwaljit Singh
 • Rahul Khanna
 • Rajender Gupta
 • Rajinder Jain
 • Sanjay Goyal
 • Vishal Anand

East Zone

 • Bipul Talukdar
 • Sunirmal Nandi

West Zone

 • Dr.Bhavesh Modi
 • Dr.Deepesh Bagadiya
 • Hemant Palande
 • Jignesh Sheth
 • Jitin Doshi
 • Rajnish Verma
 • Sanjay Patel
 • Sanjiv Puri
 • Commander SK Nangia

South Zone

 • P.J.David
 • G. S. Ravi
 • Sanjay Malhotra
 • P. Siva Shanmugam
 • Udayraj Shetty
 • K.G. Unni Krishnan
 • P. Venkatesh Raju
1989-1990
1990-1991
1991-1994
1994-1997
1997-2000
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2012
2012-2015
2015-2018
2018-2021

Year 1989-1990 (ADHOC)

President: Mr. R. D. Mathur

Secretary: Mr. Viraf Doctor

Treasurer: Mr. S. D. Agarwal

Year 1990-1991

President: Mr. Vadhera D.

Secretary: Mr. Viraf Doctor

Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1991-1994

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Nitin Patel

Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1994-1997

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Rajinder Mathur

Treasurer: Mr. Rajiv Seth

Year 1997-2000

President: Mr. Vadhera D.

Secretary: Mr. Rajinder Mathur

Treasurer: Mr. Vinod Baval

Year 2000-2003

President: Mr. Nitin Patel

Secretary: Mr. Vinod Baval

Treasurer: Mr. Naresh Kumar Puri

Year 2003-2006

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Praveen Malhotra

Treasurer: Mr. Prakash Bagadiya

Year 2006-2009

President: Mr. Vinod Baval

Secretary: Mr. Firoz Merchant

Treasurer: Mr. Praveen Malhotra

Year 2009-20012

President: Mr. Rajinder Mathur

Secretary: Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer: Mr. Dinesh Bagadiya

Year 2012-2015

President:
Mr. Rajiv Seth

Secretary:
Mr. Praveen Malhotra

Treasurer:
Mr. Ashwani Kapoor

Editor:
Mr. Karan Bir Suri

Joint Secretary:
Mr. Rajnish Sharma

Year 2015-2018

President:
Dr. B. S Shetty

Secretary:
Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer:
Mr. Rajesh Seth

Editor:
Mr. Karan Bir Suri

Joint Secretary:
Mr. Amitabh Sachdeva

Year 2018-2021

President:
Dr. B. S Shetty

Secretary:
Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer:
Mr. Rajesh Seth

Editor:
Mr. Biren Patel

EII Chairman:
Mr. Rajinder Mathur